Address:
Kidz Corner UK Ltd
183 Commercial Road, London E1 2DA
Tel:  020 7790 1176
Fax: 02077912529
E-mail: kidzuk@live.co.uk