Address:
Kidz Corner UK Ltd
183 Commercial Road, London E1 2DA
E-mail: kidzuk@live.co.uk